prawo administracyjne
informacje dla studentów

Na tej stronie znajdują się informacje na temat ćwiczeń z materialnego prawa administracyjnego.

Tematyka zajęć:
I	Określenie administracyjnoprawnej sytuacji osób fizycznych		
II	Formy zrzeszania się obywateli		
III	Oświata, edukacja, sport		
IV	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna		
V	Dobra kultury i ochrona dziedzictwa narodowego		
VI	Zagadnienia ochrony środowiska		
VII	Budownictwo i planowanie przestrzenne		
VIII	Transport i gospodarka		
IX	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		
X	Sytuacja cudzoziemców w Polsce		
XI	Administracja wymiaru sprawiedliwości, spraw zagranicznych i obrony narodowej

Przykładowe pytania: 1. Jakie są ograniczenia dotyczące imion nadawanych dziecku? 2. Co oznacza pojęcie ważnych względów podawanych jako powód zmiany nazwiska? 3. Jakie są ograniczenia dotyczące zmiany nazwiska? 4. Co oznacza pojęcie obywatelstwa? 5. Jakie są trzy sposoby nabycia obywatelstwa polskiego? 6. Co oznaczają zasady ius sanguinis i ius soli? 7. Jakie są warunki i konsekwencje nadania obywatelstwa polskiego? 8. Kogo dotyczy pojęcie uznania za obywatela polskiego i kto dokonuje takiego uznania? 9. Jakie są warunki utraty obywatelstwa polskiego? 10. Co stwierdza dowód osobisty? 11. Kto jest zobowiązany mieć dowód osobisty? 12. Kto może mieć dowód osobisty? 13. Jak długo jest ważny dowód osobisty? 14. Co to jest paszport? 15. Jakie są cztery rodzaje paszportów? 16. Kto wydaje paszporty? 17. Co to jest stowarzyszenie? 18. Kto może należeć do stowarzyszeń? 19. Co najmniej ile osób może założyć stowarzyszenie? 20. Jakie są organy stowarzyszenia? 21. Co to jest partia polityczna? 22. Kto może należeć do partii politycznej? 23. Kto prowadzi ewidencję partii politycznych? 24. Kto kontroluje legalność statutu i działalności partii politycznych? 25. Ile osób może zarejestrować związek wyznaniowy? 26. Co oznacza zasada świeckości państwa? 27. Jakie są główne stwierdzenia ustawy o swobodzie wyznania i sumienia?

Podstawowa literatura: 1. E. Ura: Zagadnienia prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej. 2. Z. Leoński: Materialne prawo administracyjne. 3. M. Stahl (red.): Materialne prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady.

mój email: szreniawski@wp.pl